• Rifampicin 450 mg

  • Tiap kaptab salut selaput mengandung Rifampicin 450 mg
  • Dus, 1o strip @ 10 kaptab salut selaput
 • Rifampicin 600 mg
  • Tiap kaptab salut selaput mengandung Rifampicin 600 mg

  • Dus, 10 strip @ 10 kaptab salut selaput

 • Rifampicin 300 mg
  • Tiap kapsul mengandung Rifampicin 300 mg

  • Dus, 10 strip @ 10 kapsul