Tiap tablet salut selaput mengandung :
Ferrous Fumarate
Asam folat

  • Dus, 3 strip @ 10 tsg
  • Dus, 10 strio @ 10 tsg

Tiap tablet salut selaput mengandung :
Ferrous Fumarate
Asam folat

  • Dus, 3 strip @ 10 tss
    Dus, 10 strio @ 10 tss